EnglishVersion(Click here)
分享

Party 黃金危險機關 153 雷霆HT+改 鳥失誤版

鳥馬 最後失誤的太鳥 不然成績可以更快。。。

CPU:i7-4790K
記憶體:32GB
HD:SSD1TB
VGA:NVIDIA(R) GeForce(R) GTX980 / 4GB
Intel Z97 Express Chipset

阿們~

TOP

TOP

鳥~~~ 阿門

TOP

後面沒鳥大概152或151了 阿們

TOP

TOP

寶馬未老

TOP

慢慢的回溫中 XD

TOP

TOP