EnglishVersion(Click here)
分享

X②爆音Boss 冰山停機坪 2.08.78 尖峰z7 Xmas ver(起步+30)

第2部

本帖隱藏的內容需要回復才可以瀏覽
CPU:i7-4790K
記憶體:32GB
HD:SSD1TB
VGA:NVIDIA(R) GeForce(R) GTX980 / 4GB
Intel Z97 Express Chipset

挖屋~~~~頭香^^

TOP

TOP

TOP

TOP

TOP

照這規律所以太空是禮拜日發

TOP

悟以往之不諫,知來者之可追;實迷途其未遠,覺今是而昨非。

TOP

TOP

08.......了

TOP