EnglishVersion(Click here)
分享

申請賽

純粹個人賽!    車隊:爆音  VS  KRS!    隊員: 爆音銀蠅  VS  KRS3388!  理由:互殺!促進友誼!        如同意!請簽生死狀!                    如不同意!請道歉! 謝謝!             給銀的一句話! 不要再來惹我了!       跟我鬥!


再來啊!再來啊!再來再來再來啊!

啊你id改了沒啊臭3屁8
CPU:i7-4790K
記憶體:32GB
HD:SSD1TB
VGA:NVIDIA(R) GeForce(R) GTX980 / 4GB
Intel Z97 Express Chipset

TOP

TOP

TOP

ˊ這是啥意思@@

TOP

TOP

TOP