EnglishVersion(Click here)
分享
我也醬覺得~
$ W% a2 [3 N2 `2 T/ W6 \9 ^3 P8 X, d$ x/ B9 \
他說這週末會把徽章重新整理
CPU:i7-4790K
記憶體:32GB
HD:SSD1TB
VGA:NVIDIA(R) GeForce(R) GTX980 / 4GB
Intel Z97 Express Chipset

TOP

製作..自導..自演..# f' J% Z- C2 C- O. j
喔不...{:1_10:}


TOP

哇哈哈哈
3 k7 k+ l8 V! r; Q/ B大家加油喔~~
5 U  q7 [: @; D- \, J+ M6 I2 ~刺客也會拼~~~
CPU:i7-4790K
記憶體:32GB
HD:SSD1TB
VGA:NVIDIA(R) GeForce(R) GTX980 / 4GB
Intel Z97 Express Chipset

TOP

這ㄇ多人.., n. J& ^0 G/ w; Q
還是都一樣1個人= =


TOP

喲..多ㄌ1ㄍ徽章嚕
# T, C/ v7 M' A, k/ n' V( ^' A蠅..多謝囉!!. M! t& p) B. F1 h( p
4 P( m5 D& h; j! z3 i' n
蠅..再去設計20張ㄉ..
5 e, O$ c4 B2 |& {" |" V) f30張ㄉ..徽章!!2 f  ^9 I/ x! W9 R+ O6 V7 m$ Z. _* |
. _1 x8 Q+ s% U& P& z
這樣..比較有想衝ㄉ感覺


TOP

爸說設計  蒼蠅就馬上設計出來了) m; b# `( A5 y% q, O1 D0 j
動作真快耶.......爸可以衝了!!0 L$ |0 n! `$ V0 f2 R

TOP

哇...衝衝衝= =


TOP

阿爸~要刷下貝ㄉ紀錄吧

TOP

話說用抓地跑計時賽..............
) N) u" B- c& v! Q  I有一股淒涼感..............

TOP

那當然..
- N+ e* m: K* O2 z2 _阿爸都先進百名地圖..
1 ^1 H) Z4 G0 U$ n# a
& L* j$ |# y' y! T, g4 B到時就要衝名次ㄌ^^


TOP