EnglishVersion(Click here)
分享
我也醬覺得~
4 G& Q! i; z9 C* ~6 ?% H5 O5 o! X  r7 J
他說這週末會把徽章重新整理
CPU:i7-4790K
記憶體:32GB
HD:SSD1TB
VGA:NVIDIA(R) GeForce(R) GTX980 / 4GB
Intel Z97 Express Chipset

TOP

製作..自導..自演..
% m* S8 l5 U+ ^6 v0 M3 C- K2 B喔不...{:1_10:}


TOP

哇哈哈哈& [# f+ j  d5 x
大家加油喔~~( F8 z7 B6 c1 |! g& A6 m. V
刺客也會拼~~~
CPU:i7-4790K
記憶體:32GB
HD:SSD1TB
VGA:NVIDIA(R) GeForce(R) GTX980 / 4GB
Intel Z97 Express Chipset

TOP

這ㄇ多人..
0 d# C4 c4 ^$ m# Q2 q還是都一樣1個人= =


TOP

喲..多ㄌ1ㄍ徽章嚕& [/ H/ f# h9 K* h; I
蠅..多謝囉!!
& g: f$ x* B" m% p. j, V
8 ]' z5 s5 Z: Q  o( g( t+ x蠅..再去設計20張ㄉ..  |- u  K; z- R  @
30張ㄉ..徽章!!
% y7 T% N9 d' |+ E5 y! n& ^! |* f3 R7 B# I5 h, G
這樣..比較有想衝ㄉ感覺


TOP

爸說設計  蒼蠅就馬上設計出來了" b, g- n8 [* @+ V4 t$ j  V/ R
動作真快耶.......爸可以衝了!!
! ]8 Z  m. {1 {

TOP

哇...衝衝衝= =


TOP

阿爸~要刷下貝ㄉ紀錄吧

TOP

話說用抓地跑計時賽..............
- g: `7 [7 Q9 C: r! O. b有一股淒涼感..............

TOP

那當然..% O2 P5 ?4 B2 j, R* T$ Q
阿爸都先進百名地圖..
' h6 F' q/ _  ?; I; f! s; X$ D
到時就要衝名次ㄌ^^


TOP