EnglishVersion(Click here)
分享

G.H 閃電戰HT試跑 S3個人城高 蜿蜒 滑雪場

果然猛車...
CPU:i7-4790K
記憶體:32GB
HD:SSD1TB
VGA:NVIDIA(R) GeForce(R) GTX980 / 4GB
Intel Z97 Express Chipset

Lucci 0

TOP

以後會出200w車車吧XD
CPU:i7-4790K
記憶體:32GB
HD:SSD1TB
VGA:NVIDIA(R) GeForce(R) GTX980 / 4GB
Intel Z97 Express Chipset

TOP

G.H是誰啊???

TOP

厲害!!

TOP

回復 4# 爆音oYuXiang


    God Hand...?

TOP

回復 6# 爆音銀蠅


    @@所以是不知名神手喔= =!!

TOP

不是神手,是鳥手。哇哈哈
看跑法就知道。鳥極了
CPU:i7-4790K
記憶體:32GB
HD:SSD1TB
VGA:NVIDIA(R) GeForce(R) GTX980 / 4GB
Intel Z97 Express Chipset

TOP