EnglishVersion(Click here)
分享

③爆音Boss 城鎮天下第一關 1:47.72 尖峰Z7(起步+30)

本帖隱藏的內容需要回復才可以瀏覽

鳥B順便跑的..

來個46吧~~
CPU:i7-4790K
記憶體:32GB
HD:SSD1TB
VGA:NVIDIA(R) GeForce(R) GTX980 / 4GB
Intel Z97 Express Chipset

TOP

看第二圈鳥都歪了

TOP

TOP

腦婆也有第2圈恐懼症喔

TOP

回到家了~~看看先..........

TOP

悟以往之不諫,知來者之可追;實迷途其未遠,覺今是而昨非。

TOP

TOP

根本ㄏㄏ

TOP

棒喔~看看

TOP