EnglishVersion(Click here)
分享
我也醬覺得~
2 n8 i: E6 ]. ~5 t( [5 I( v) T3 B% V" n1 l5 U4 R
他說這週末會把徽章重新整理
CPU:i7-4790K
記憶體:32GB
HD:SSD1TB
VGA:NVIDIA(R) GeForce(R) GTX980 / 4GB
Intel Z97 Express Chipset

TOP

製作..自導..自演..
/ Q- @: N, K! O2 j; M喔不...{:1_10:}


TOP

哇哈哈哈
3 Z8 c, k4 M/ n) ], \大家加油喔~~
/ h# m5 T* b; U2 g刺客也會拼~~~
CPU:i7-4790K
記憶體:32GB
HD:SSD1TB
VGA:NVIDIA(R) GeForce(R) GTX980 / 4GB
Intel Z97 Express Chipset

TOP

這ㄇ多人..# N8 w' b) a% {. {! P' p
還是都一樣1個人= =


TOP

喲..多ㄌ1ㄍ徽章嚕
' J$ D4 E0 `) |蠅..多謝囉!!9 h9 g; F/ Q) C$ `) o# b

2 b& X7 n! l9 d% X' L+ ]蠅..再去設計20張ㄉ..
- E0 q  ~9 e7 t$ x' X" e30張ㄉ..徽章!!
9 e. r- M$ x0 O7 C1 v1 G% k, g6 D* h  y
這樣..比較有想衝ㄉ感覺


TOP

爸說設計  蒼蠅就馬上設計出來了( p4 d" P! X8 o! g* P% S
動作真快耶.......爸可以衝了!!5 \5 l: X- r# q- c

TOP

哇...衝衝衝= =


TOP

阿爸~要刷下貝ㄉ紀錄吧

TOP

話說用抓地跑計時賽..............
* T. y5 a2 F/ U. x有一股淒涼感..............

TOP

那當然..( N, q" h: f! U; }  R3 m; ^7 f5 F
阿爸都先進百名地圖... O4 T+ |% g( a) g6 O$ q

# V# M5 B0 u# T! c. z( r- E6 h到時就要衝名次ㄌ^^


TOP