EnglishVersion(Click here)
分享
我也醬覺得~
3 [1 g( m0 P: R! H$ B: H9 ]
4 S0 e' c+ |% D4 \4 @他說這週末會把徽章重新整理
CPU:i7-4790K
記憶體:32GB
HD:SSD1TB
VGA:NVIDIA(R) GeForce(R) GTX980 / 4GB
Intel Z97 Express Chipset

TOP

製作..自導..自演..2 {) u/ v7 |3 a6 f) X! R  f  w* U
喔不...{:1_10:}


TOP

哇哈哈哈
4 K; V& ~: {8 k0 q大家加油喔~~$ n/ N8 q6 z3 x7 _" W+ S' X: m
刺客也會拼~~~
CPU:i7-4790K
記憶體:32GB
HD:SSD1TB
VGA:NVIDIA(R) GeForce(R) GTX980 / 4GB
Intel Z97 Express Chipset

TOP

這ㄇ多人..
# Q8 T' G& k  ]4 ^還是都一樣1個人= =


TOP

喲..多ㄌ1ㄍ徽章嚕& v9 W: ?0 b- h% b) C
蠅..多謝囉!!% d/ [1 q; @% R

; h- f- H2 y7 w& [5 r1 s7 N4 r2 Z蠅..再去設計20張ㄉ..
( _- ]9 u- E7 O$ k30張ㄉ..徽章!!
; K# F9 c/ R  W8 B+ ?
9 E9 M- N* H" X/ v3 h5 F/ u這樣..比較有想衝ㄉ感覺


TOP

爸說設計  蒼蠅就馬上設計出來了# q9 X& }5 \) X3 v! Y! E
動作真快耶.......爸可以衝了!!
1 G4 g6 E: g  j  f% u+ ?0 C5 }0 t! w

TOP

哇...衝衝衝= =


TOP

阿爸~要刷下貝ㄉ紀錄吧

TOP

話說用抓地跑計時賽..............4 |3 h( l+ L+ ]& @/ W* J0 Q
有一股淒涼感..............

TOP

那當然..3 R8 s9 t/ \$ V! m7 s
阿爸都先進百名地圖..
  `" I# _  E+ }$ `* ^5 Z* e2 R# c2 x5 [8 R' ]
到時就要衝名次ㄌ^^


TOP