EnglishVersion(Click here)
分享

BaoyinLEGEND 黃金危險機關 150 游俠9-改

猛肉棒

CPU:i7-4790K
記憶體:32GB
HD:SSD1TB
VGA:NVIDIA(R) GeForce(R) GTX980 / 4GB
Intel Z97 Express Chipset

猛猛der!

TOP

音樂太大聲XD
CPU:i7-4790K
記憶體:32GB
HD:SSD1TB
VGA:NVIDIA(R) GeForce(R) GTX980 / 4GB
Intel Z97 Express Chipset

TOP

回復 3# 爆音銀蠅
真的很大聲音!!

TOP

這跑法好古怪...但是莫名的快

用影片那些跑法會不會更快?

TOP

回復 5# Baoyin宇宇

剛看下影片
影片跑法應該會快
不過當初跑也沒想那麼多
ㄏㄏ
想說順就好

TOP

回復 6# BaoyinLEGEND


   

TOP