EnglishVersion(Click here)
分享
好ㄟ~~很帥  不是爆音"8t"  是爆音趴踢唷 ~

TOP

好  你加入以後都不叫你8T  

TOP

8t~你要改名喔?
/ M  z$ m1 A% ]改成趴踢如何?不錯吧
CPU:i7-4790K
記憶體:32GB
HD:SSD1TB
VGA:NVIDIA(R) GeForce(R) GTX980 / 4GB
Intel Z97 Express Chipset

TOP

8t~你要改名喔?# ~. Y: Q8 c9 o3 L" o8 T. y
改成趴踢如何?不錯吧
+ J+ b3 [/ t, F爆音銀蠅 發表於 2010-10-20 10:30
* B5 x9 V( s* z5 N5 r  k$ h

6 u* f  U9 S6 M% w6 m4 t; [你這老蒼蠅~~~~~~~真是太愛惹我生氣惹
* J; b4 n4 t6 \1 I" F8 b我如果來這 就要活在你的"淫威"之下   當你的小弟 天天被你叫8t
1 @! z+ L! H# u6 \- @我才不要惹

TOP

哈哈~~不會啦!!!- M, T" a( E, A2 {- k
乖乖改名後~
) t2 Y+ [% [( D; p! H我們都會好好照顧你的~!!
7 ]7 \  |3 X: K. l嘿嘿嘿

TOP

加入有很多好處喔~~
: D6 O3 I0 M- p; O比方說你跑第一ㄉ話  全隊女生都會說
/ T4 ?9 K2 m( T" }. @8 e趴踢好棒

TOP

呵呵~我也想要來呀  可是我還有SN一群家人要交待ㄟ   我在想辦法吧

TOP

你就放心ㄉ來ㄅ   剩下ㄉ蒼蠅會處理   

TOP

加入拉~如果妳跑第一!銀跟神會說趴踢好神勇好棒喔!! I+ a$ z/ K! k  F  M: Z( G6 \  _
或者銀會說冷涼卡好

TOP